Visum och pass

Passet ska vara giltigt 6 månader efter resans sista dag. Det ska finnas 2 tomma sidor i ditt pass för eventuell stämpling vid in- och utresa. Kontrollera ditt pass innan utresa så att det inte finns några skador.

Kenya: 
Visum köps vid ankomst på flygplatsen eller vid någon gränsövergång för 50 USD. Visum kan även köpas på Kenyas ambassad i Stockholm. Passet måste ha en giltighetstid på 6 månader från resans sista dag.

EU-medborgare som besöker Kenya måste ha giltigt visum och ett pass som gäller sex månader efter utresan från landet. Visum är gratis för barn och ungdomar under 16 år i målsmans sällskap. Under 2016 införde Kenya E-visum, vilket man löser på: www.evisa.go.ke. Det är också möjligt att söka viusm på den Kenyanska Ambasaden i Sverige och vid grännsövergångarna i Kenya. På Kenyanska ambassadens hemsida hittar du mer information www.kenyaembassystockholm.com där du också kan skriva ut visum-blankett. Ifall man anländer till Kenya med flyg går det att lösa visum på flygplatsen. Resenärer som löser visum på plats uppmanas att ha jämna pengar för att inte bli lurad på växeln. 

Vi råder er att kolla ambassadens hemsida innan ni reser, då regler och bestämmelser kan ändras kvickt utan att vår hemsida hunnit uppdateras.
Ambassadens adress: 95, Birger Jarlsgatan 103, 113 56 Stockholm
www.kenyaembassystockholm.com
Telefon: 08-218 30 09

Uganda: 
Visum ska ansökas elektoniskt i god tid före utresa. Pris 50 USD. Visum kan även köpas på Ugandas ambassad i Köpenhamn. Passet måste ha en giltighetstid på 6 månader från resans sista dag.

EU-medborgare som besöker Uganda måste ha giltigt visum och ett pass som gäller sex månader efter utresan från landet. Ifall man endast ska mellanlanda i landet, köra igenom, eller övernatta nära flygplatsen för att sedan ta sig vidare, krävs ett så kallat transitvisum som kostar mindre. E-visum infördes i juli 2016 men det är ännu möjligt att ansöka om visum på Ugandas ambassad i Köpenhamn och vid ankomst. Elektronisk ansökan om visum görs på: https://visas.immigration.go.ug. Det som ska bifogas i en vanlig turistansökan är kopia på fotosidan i passet, ett uppdaterat passfoto och ett intyg för vaccination mot gula febern. När du anländer i Uganda ska du ha med en utskrift på beslutet om visum och betala avgiften. Du behöver också ha med det ”gula vaccinationskortet”, ett bevis på att du vaccinerat dig mot gula febern. 

Vi råder er att kolla ambassadens hemsida innan ni reser, då regler och bestämmelser kan ändras kvickt utan att vår hemsida hunnit uppdateras.
Ambassadens Adress: Sofievej 15, 2900 Hellerup, Copenhagen, Denmark.
Telefon: (+45) 396 209 66
Email: info@ugandaembassy.dk

Tanzania: 
Visum köps vid ankomst på flygplatsen eller vid någon gränsövergång för 50 USD. Visum kan även köpas på Tanzanias ambassad i Stockholm. Passet måste ha en giltighetstid på 6 månader från resans sista dag.

EU-medborgare som besöker Tanzania måste ha giltigt visum och ett pass som gäller sex månader efter utresan från landet. Det går att lösa visum antingen på plats efter vid flygplatsen efter ankomst eller i förväg via den Tanzanias ambassad i Sverige. Det vanligaste visumet gäller för en inresa och tillåter dig att visas i landet i upp till 90 dagar. Ska man åka in och ut ur landet bör man ansöka om ett så kallat ”mulitple entry” och då krävs det att man ansöker om visum i förväg via ambassaden, detta gäller även för affärsvisum. Att ansöka om visum i förväg är något både vi och Tanzanias ambassad rekommenderar, för att undvika onödiga former av komplikationer och väntetider. Tiden för handläggning kan variera lite beroende på säsong, men runt tre dagar är standard. 

Ansökan i förväg: Vill man ansöka i förväg krävs att ansökningen skickas till eller lämnas på Tanzanias ambassad i Stockholm. Det som ska inkluderas i din ansökan är en ifylld blankett, ett pass som gäller 6 månader efter utresa från landet, ett uppdaterat passfoto, ett svarskuvert som är frankerat och adresserat tillbaka till dig och en kopia på att du genomfört betalning till ambassadens Pg/Bg för önskat visum.
Ambassadens hemsida: www.tanemb.se

Det finns även möjlighet att lösa visum i Namanga, vid gränsen mellan Kenya och Tanzania, för den som färdas med bil. Resenärer som löser visum på plats uppmanas att ha jämna pengar för att inte bli lurad på växeln. När du anländer i Tanzania ska du ha med det ”gula vaccinationskortet”, ett bevis på att du vaccinerat dig mot gula febern. 

Vi råder er att kolla ambassadens hemsida innan ni reser, då regler och bestämmelser kan ändras kvickt utan att vår hemsida hunnit uppdateras.
Ambassadens adress: Näsby Allé 6, 183 55 Täby, Stockholm Sweden
www.tanemb.se
Telefon:  (08) 732 24 30

Sydafrika: 
Sydafrika har ingen visumplikt. Passet ska vara giltigt i minst 30 dagar efter resans sista dag och passet ska innehålla mins en blank sida. REGLER FÖR RESOR MED BARN UNDER 18 ÅR I SYDAFRIKA. Ett fullständigt födelsebevis krävs (innehållande uppgifter om barnet, barnets personnummer samt uppgifter om barnets båda föräldrar).

Vi råder er att kolla ambassadens hemsida innan ni reser, då regler och bestämmelser kan ändras kvickt utan att vår hemsida hunnit uppdateras.
Ambassadens adress: Fleminggatan 20, 112 26 Stockholm
http://www.dirco.gov.za/sweden/
Telefon: 08-24 39 50

Tillbaka