Viktig information för resenärer till Tanzania – förbud mot plastpåsar!

Från och med den 1 juni 2019 träder en ny lagstiftning i Tanzania i kraft: förbud mot plastpåsar. Förbudet gäller för all typ av aktivitet kring plastpåsar – import, export, tillverkning, försäljning, leverans, förvaring eller helt enkelt bara användning av plastpåsar. Detta innebär att resenärer som reser till Tanzania inte får ta med plastpåsar in i landet, vare sig man packar dem i stora resväskan eller i handbagaget. Förbudet mot plastpåsar har tillkommit för att skydda miljön, tackla landets problem med föroreningar och hålla Tanzanias natur ren. Det kommer att finnas speciella avdelningar vid olika gränspassager, t.ex. flygplatser, när man anländer till Tanzania. Här är det meningen att man ska lämna in eventuella plastpåsar som man tagit med sig. Ett undantag mot förbudet är ”zip-påsarna” där man förvarar mindre vätskor vid flygplatsers säkerhetskontroller. Dessa påsar får man ta med in i landet, eftersom man som resenär förväntas behålla påsen under hela den tid som man är i Tanzania. Undantag mot den nya lagen finns även inom andra områden, såsom medicinförpackningar eller medicinsk utrustning, livsmedel, byggbranschen, industriella produkter, jordbrukssektorn samt sanitets-
och avfallshantering. Vid oklarheter eller frågor, vänligen kontakta Sveriges ambassad i Tanzania på telefonnummer +255 22 219 6500 eller via mail ambassaden.dar-es-salaam@gov.se

Tillbaka