Nilen

Nilen
I en het fight med Amazonfloden om förstaplatsen betraktas Nilen nu som världens näst längsta flod. Nilen är en nordligt flytande flod i nordöstra Afrika och är klassad som en ”internationell” flod, då dess vattenresurser fördelas över elva länder. Den har sitt primära ursprung i världens näst största sötvattensjö, Victoriasjön, som är belägen på Östafrikas högslätt mellan Uganda, Tanzania och Kenya, och sträcker sig hela 6 853 kilometer genom städer, grönska och isolerade ökenlandskap, för att sedan mynna ut i  Medelhavet vid Egyptens kust. Floden är en bidragande faktor till Afrikas stora biologiska mångfald, och ger liv åt tusentals städer och byar. 

Den Vita Nilen och den Blå Nilen är Nilens två största biflöden, och den Vita Nilen anses vara Nilens huvudström och den primära källan till floden. Nilens växt- och djurliv varierar beroende på var du befinner dig. Men den mest kända besökaren är nilkrokodilen.

Tillbaka