Mount Kenya National Park

Mount Kenya National Park
Nationalparken grundades 1949 för att ge skydd åt Mount Kenya och dess kringvarande miljö och naturliv. Parken fungerar som en fristad för många djur- och växtarter, samt som ett avrinningsområde för Kenyas vatten. Mount Kenya National Park är lokaliserad mellan några av Kenyas andra safariparker – Aberdare, Samburu och Meru National Park. Trots att parkens landskap skiljer sig mycket från andra parker, så är djurlivet fortfarande påtagligt, här kan ni se både elefanter, noshörningar, apor och en mängd olika fåglar.

Mount Kenya 
Berget sträcker sig hela 5 199 m.ö.h och dominerar vyn från fler mils håll. Det är Afrikas näst högsta berg efter Mount Kilimanjaro och formades för flera miljoner år sedan av en serie av vulkaniska eruptioner. Allt eftersom har kraterkanten eroderat och format ett flertal andra bergstoppar.

Runt om berget växer det regnskog, med tjocka ansamlingar av bambu som växer över skogen. Högre upp övergår skogen till hedlandskap där det växer både ljung och lobelia. Runt bergets bas löper en asfaltsväg som passerar ett antal städer, bland annat Naro Moru, Nanyuki och Meru.

Mount Kenyas bergstoppar Batian, Nelion och Lelana är uppkallade efter tre massaj-hövdingar från området. Ett antal stammar finns kvar i regionen. Till exempel, kiuyustammen som gett berget namnet ”Guds tron” och byggt sina hyddor i riktning mot bergets sluttningar. Kikuyufolket som lever på bergets västra och södra sida - har en stark tro om att deras Gud (Ngai) levde på bergets topp efter att ha kommit ner från himlen.

Historia
Sir Halford John Mackiner, Josef Brocherel och Cesar Ollier var de första att bestiga Mount Kenyas högsta topp – Batian, i september 1899. Innan den lyckade bestigningen hade gruppen tidigare försökt tre gånger, men misslyckats.

Tillbaka