Limpopo och Notwane River

Limpopo och Notwane River 
Limpopo River flyter mot indiska oceanen igenom Sydafrika, Zimbabwe, Mozambique och Botswana. Efter Zambezi River som också går igenom Botswana är floden Afrikas näst största som leder till Indiska Oceanen. Vasco Da Gama stötte på floden i slutet av 1400-talet och kallade den Espiritu Santo River. Notwane River från Kalaharis östra gräns är en utav de floder som bidrar med mest vatten till Limpopo. Notwane River förser även Gaborone Dam med vatten som i sin tur förser staden Gaborone. 

Tillbaka