Lake Turkana

Lake Turkana
Lake Turkana som tidigare var känd som ”Lake Rudolf”, är världens största alkaliska sjö och är placerad vid Kenyan Rift Valley i norra Kenya. Landskapet runtomkring är mestadels gjort av vulkanisk berggrund.

Tre floder – Omo, Turkwel och Kerio har sina tillflöden i sjön. Då sjön saknar utflöden så är den enda vattenförlusten den som kommer från avdunstning, vilket i sin tur gör att ämnena i vattnet koncentreras.

Natur Lake Turkana
På grund av temperatur, luftfuktighet och geografiska oåtkomlighet, har djurlivet till stor del bevarats. Här hittar ni mängder av nilkrokodiler liggandes vid strandkanten, tillsammans med flodhästar, skorpioner och echis-huggormar.

Klimat
Både på land och ute till sjöss kan vindarna vara extremt starka, då sjön värms upp och kyls ner mycket långsammare än kringvarande land. Våldsamma stormar är vanligt förekommande. 

Tillbaka