Lake Tanganyika

Lake Tanganyika
Lake Tanganyika är en av de största sjöarna i Afrika. Väster om sjön ligger Kongo Kinshasa och öster om sjön ligger Tanzania, därav blir Lake Tanganyika en naturlig gräns mellan de båda länderna. Även Burundi och Zambia gränsar till delar av sjön. Tanganyika sjön är en världens näst djupaste sjöar, den djupaste platsen mäts till 1470 meter och sjön är över 670 kilometer lång. Richard Francis Burton och John Hanning Speke var de första européerna som såg sjön, de kom till Lake Tanganyika feb 1858. Man beräknar att drygt 1 miljon människor försörjer sig på fiske runt om sjön.

Tillbaka