Lake Mburo National Park

Lake Mburo National Park 
Lake Mburo National Park är en riktig naturskatt, som ligger vackert vid Lake Mburo som är en fristad för både växt- och djurliv, och parken sprudlar av liv. Den är en av Ugandas minsta nationalparker med en bergrund av metamorfa bergarter som forskare menar kan dateras tillbaka mer än 500 miljoner år.   

Djurliv i Lake Mburo National Park  
Parken har ett varierat utbud av habitat och ger skydd åt mer än 68 däggdjursarter, däribland vårtsvin, buffel, oribi, ellipsvattenbock och rörbock. Leoparder och hyenor finns också i området, tillsammans med krokodiler och över 300 flodhäster i sjön. Ovanligheter så som impala, vilka, i Uganda, bara finns vid Mburosjön, och burchells-zebror och eland, vilka man enbart finner här och i Kidepo är några av de sällsynta djur man kan se. Även lejon, som tidigare varit frånvarande i parken, finns i området. Omkring 350 fågelarter finns rapporterade i parken. Bland dessa finns den rödmaskade barbetten, som endast finns vid Mburosjön, och även den sällsynta träskonäbben. 

Naturen i Lake Mburo National Park 
Tillsammans med 13 andra sjöar i området, skapar Mburosjön ett 50 kilometer långt våtlandskap som vävs samman av ett stort träsk. Fem av sjöarna ligger inom parkens gränser. En gång i tiden var Lake Mburo National Park täckt av savann, men har under senare tid vuxit igen, då elefanterna inte finns där för att upprätthålla vegetationen. I den västra regionen av parken är savannen hopflätad med steniga åsar och skogsraviner, medan delar av papyrusträsk och smala stråk av frodiga stränder markerar många av sjöarnas kuster.

Rwonyo Rest Camp 
Rwonyo är centralpunkten för parkens turistaktiviteter. Det är här man startar när man ska ut på vandring, fyrhjulsåkning, safari eller skogspromenader. Här finns också en butik där du kan köpa böcker och hantverk.

Rubanga Forest 
Bortsett från att Rubanga är en relativt liten skog, så förser den Mburosjöns västra sida med en harmonisk och tropisk känsla. Skogen är ett hem för en rad olika fågelarter; vanligen sedda är den afrikanska klätterhöken, grönduvan, narinatrogonen och den dubbeltandade barbetten.

Historia 
Mburosjön var ursprungligen en Controlled Hunting Area under 1930-talet, men gjordes officiellt till ett Game Reserve år 1963. Invånare från byn Banyankole Bahima kunde med lugn och ro sköta sina boskap, fram till att reservatet blev uppgraderat till en nationalpark år 1983. Obote-regimens val att göra reservatet till en natinonalpark rapporterades vara en avsiktlig kupp att försvaga Banyankole, som sades stödja anti-Oboterebeller. Då det avhysta folket från Banyankole Bahima varken blev kompenserade för förlusten av sina betesmarker eller hjälpta att bosätta sig på nytt, så blev många fientligt inställda gentemot parkens utformning. Landskapen utanför parken blev därefter indelad i små samhällen och mindre åkermarker.

Tillbaka