Lake Albert

Lake Albert
Sjön är Afrikas sjunde största, och rangordnas som världens tjugosjunde största sjö volymmässigt. Lake Albert är lokaliserad vid kontinentens mitt, på gränsen mellan Uganda och Kongo-Kinshasa. Sjön är den nordligaste i kedjan av de Östafrikanska riftsystemets sjöar. Den är ungefär 160 kilometer lång och 30 kilometer bred, med ett maxdjup på 51 meter, och ligger 619 m.ö.h. Lake Albert är en del av Nilens övre utspridda vattensystem. Sjöns största tillflöde kommer från Victoria Nile, vilken har sin ursprungliga källa i Lake Victoria. Vattnet från Victoria Nile har en betydligt lägre salthalt än Lake Albert. Dess tillflöde, vid sjöns nordligaste spets, kallas för Albert Nile. Och vid sjöns sydliga del ligger stora träskområden, som skuggas av Rwenzoribergen.

Tillbaka