Kilimanjaro National Park

Kilimanjaro 
Kilimanjaro är Afrikas högstas berg och Uhuru Peak ligger 5 895 m ö h. Att bestiga Kilimanjaro innebär en stor utmaning och ger dig ett äventyr som du aldrig kommer att glömma. Det krävs ingen teknisk klättring på Kilimanjaro, man vandrar hela vägen till toppen.  

Kilimanjaro National Park 
Berget ligger i Kilimanjaro National Park utanför Moshi. Det finns flera olika rutter på Kilimanjaro, men alla rutter har samma mål, att nå Uhuru Peak. Rutterna på Kilimanjaro är framtagna av Kilimanjaro National Park Authority som också har hand om alla rutter och camper. Rutterna på Kilimanjaro är Machame, Marangu, Shira, Lemosho, Umbwe och Rongai samt Mweka användas vid nedstigning. Förutom att Kilimanjaro är Afrikas högsta berg är Kilimanjaro världens högsta friståendeberg. Många anser att Machame rutten erbjuder den vackraste vandringen upp mot toppen, Machame rutten kan bestigas på antingen 6 eller 7 dagar. Lemosho, Umbewe och Rongai är rutter som inte är lika besökta av bestigare. Medas Marangu rutten är den enda rutt där man bor i stugor under bestigningen. På alla de andra rutterna sover man i tält. Om du når Uhuru Peak får du efter avslutad bestigning ett certifikat som bevis på du lyckas komma hela vägen till toppen.

Vegetation
På Kilimanjaro varierar naturtypen mellan tropiskt och arktiskt. Den första delen av vandringen går genom regnskog längs med vandringsleden växer tropiska växter. Längs med delar av Kilimanjaros fot lever flera afrikanska djurarter däribland; apor, antiloper, leoparder och bufflar samt otaliga fågelarter.  Växligheten på Kilimanjaro är unik, flera växter har anpassat sig efter den alipna omgivningen. En av de mest kända växterna på Kilimanjaro är Jättekorsörter som bara hittats i detta område och kan bli över 6 meter höga. Även skogstyperna på Kilimanjaro varierar kraftigt beroende på vilken höjd man befinner sig på. På högre höjd förändras omgivningen markant och de flesta djurarterna har svårt att överleva. Det alpinska klimatet leder gör att växtligheten försvinner suggsesivt och toppen av Kilimanjaro är täckt av snö och is. 

Bestigning av Kilimanjaro 
Alla våra bestigningar av Kilimanjaro är privata om inget annat anges. Det innebär att du på plats har en privat huvudguide som är ansvarig för din bestigning, samt privat kock och ett team med bärare. Teamets storlek anpassas efter grupps storlek. Eftersom att det inte krävs någon teknisk klättring på Kilimanjaro behöver man inte vara en erfaren bergsklättrare för att nå toppen. Det handlar snarare om att ha en god grundfysik och beslutsamhet om att nå Kilimanjaros topp. Den vanligaste orsaken till att inte nå toppen är att man påverkas av den höga höjden. Vilket kan leda till att man väljer att avbryta bestigningen. Guiden kan också ta beslut om att avbryta bestigningen om han anser att det är nödvändigt. För att på så vis minska risken att någon ska drabbas av alvarligare höjdsjuka. God förberedelse inför en Kilimanjaro bestigning ökar chanserna till att nå toppen av Kilimanjaro. En extra acklimatiseringsdag kan öka dina chanser att ta dig hela vägen till toppen. Det finns mycket att vinna i att försöka anpassa sig till den höga höjden. 

Tillbaka