Chobe National Park

Chobe National Park
Chobe National Park är Botswanas första nationalpark och landets tredje största park, många menar också att det är Botswanas mest intressanta nationalpark. Parkens yta sträcker sig över 11000 km2 består utav fyra områden som alla utgör sina egna ekosystem: Serondela, Savutikärret, Linyantikärret och Inlandet. Chobe National Park är mest känt för sina elefanter och för att vara den park i Afrika med största elefantpopulation. Chobe National Park öppnades 1967 och har länge varit en populär park och besöks av tusentals besökare varje år.

Djurlivet i Chobe National Park
I Chobe National Park kan ni se flera av djuren i The big five, men Noshörningen tros vara helt utdöd i området till följd av tjuvjakt. Lejon, elefant, buffalo och leopard, lever fortfarande i parken. Det som kännetecknar Kalaharielefanten som lever i Chobe National Park, förutom dess storlek, är dess relativt korta betar och sköra elfenben. Elefanterna är mest synliga under Chobes torra period, då de håller till vid vattendrag, främst Chobe River. 

Serondela ligger i parkens nordöstra del och utgörs främst av gröna slätter och täta teakskogar. Området är en av parkens mest besökta delar och detta tros delvis vara på grund av närheten till Victoriafallen. Chobefloden som går längs Serondelas nordöstra gräns lockar till sig stora elefant och bufflarhjordar under den torra perioden. Savutikärret ligger i västra delen av Chobe National Park. Savutifloden slingrar sig genom parken, under torrperioden kan floden vara helt uttorkad medan den under regnperioden i stället är helt översvämmad, detta gör att områdets djur och naturliv varierar. Under de torrare delarna av året är det vanligt att se elefanter, zebror, gnuer, kuduer och impalas som söker sig till det vatten som finns kvar. Under regnperioden brukar området i stället vara fullt hundratals fågelarter. Även Lejon, geparder och hyenor lever i området.

Linyanti utgör parkens nordvästra hörn vid Linyantifloden och Kwandofloden. Linyantis landskap påverkas mycket av floderna och består främst av flodslätter, skogar och laguner. Linyantikärret lockar till sig mängder av olika djurarter. Framförallt stora hjordar av elefanter, men även leoparder, lejon, flodhästar, vildhundar och antiloper. Inlandet ligger mellan Linyanti- och Savutikärren och är ett mycket torrt område som är relativt okänt och sällan besökt. Vid chobefloden ligger Kasane, som är regionens viktigaste stad. Kasane fungerar som mellanlandning eller utgångspunkt för safariresor till Chobe.

Historia
Idén att starta en park för att skydda vildmarken och föddes redan 1931, snart därefter blev området en jaktfri-zon. På 40-talet invaderades området av tsetseflugor vilket gjordes att projektet sköts upp. Först 1960 öppnades Chobe Game Reserve, och 1967 fick området sin fulla storlek och blev Chobe National Park. Ursprungligen bodde San-folket som i området, eller Basarwa-folk som det kallas i Botswana. I Parkens klippiga och bergiga delar kan ni hitta målningar från deras tid.  

 

Tillbaka